Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Huishoudens met inkomen onder lage-inkomensgrens

De lage-inkomensgrens is vastgesteld op 9.249 euro in prijzen van het jaar 2000. Dit bedrag komt in koopkracht ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was.