Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Huishoudens samenwonend zonder kinderen totaal

Totaal percentage meerpersoons huishoudens zonder kinderen ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. Bepalend voor de indeling is de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.