Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Huishoudens leeftijd 25-44 jaar

Het percentage huishoudens in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar ten opzichte van het totaal aantal huishoudens. De leeftijdsindeling is naar de situatie op 31 december van het onderzoeksjaar.