Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Hoog opleidingsniveau

niveau hbo, wo, postacademisch en doctoraat. NB Hbo en wo propedeuse vallen onder middelbaar niveau