Apeldoorn in Cijfers

Objecten in/delen van kerkelijke gebouwen

Het percentage Rijksmonumenten in de categorie Objecten in/delen van kerkelijke gebouwen' t.o.v. het totaal per 31/12 van een jaar.