Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Totaal bedrijfsvoertuigen (b)

De bedrijfsmotorvoertuigen zijn onderverdeeld in: bestelauto's, vrachtauto's, trekkers, speciale voertuigen en autobussen.