Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Personenauto's (a)

Motorvoertuigen ingericht voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers (exclusief bestuurder), met inbegrip van combinatiewagens.