Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Perc. gesl. vmbo 2 - totaal

Vmbo basis- kaderberoepsgerichte leerweg als percentage van het totaal aantal geslaagden in het voortgezet onderwijs.