Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Perc. Ned Antill. en Arubaanse leerl. - beroepsopleidende leerweg

Als percentage van het totaal aantal Ned. Antill. en Arubaanse leerlingen.