Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Perc. overige niet-west. allochtone leerl. - wetenschappelijk onderwijs

Als percentage van het totaal aantal overig niet-westerse allochtone leerlingen.