Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Perc. leerl. voortgezet onderwijs - Ned. Antillen en Aruba

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van het voortgezet onderwijs.