Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Perc. leerl. beroepsopleidende leerweg - Ned. Antillen en Aruba

Als percentage van het totaal aantal leerlingen van de beroepsopleidende leerweg.