Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Score dimensie woningen (afwijking landelijk gemiddelde)

De scores zijn in vergelijking met de originele gegevens met een factor 100 vermenigvuldigd.