Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Geregistreerde verkeersslachtoffers per 1.000 inwoners