Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Ernstige hinder wegen (>50 km/u)

Dit zijn cijfers over ernstige geluidhinder door verkeer op wegen waar harder gereden mag worden dan 50 km/u. Aan de deelnemers van de gezondheidsmonitor tussen de 19 en 65 jaar is gevraagd om met een getal van 0 tot 10 aan te geven in welke mate geluid van een aantal bronnen hen in de afgelopen 12 maanden hinderde, stoorde of ergerde wanneer zij thuis waren. Deelnemers die een geluidbron hoog scoorden worden aangemerkt als ernstig gehinderd.