Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Oppervlakte openbaar groen binnen de bebouwde kom