Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Gemiddelde oppervlakte openbaar groen binnen de bebouwde kom

Gemiddelde oppervlakte openbaar groen binnen de bebouwde kom per inwoner