Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Perc. AOW-uitkeringen totaal 75-84 jaar mannen

Het percentage uitkeringen krachtens de Algemene Ouderdomswet (AOW) dat aan het eind van de verslagperiode niet is beeindigd, de zogeheten lopende uitkeringen.