Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Gemiddeld gestandaardiseerd huishoudensinkomen

Het besteedbaar inkomen gecorrigeerd voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.