Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Doodsoorzaken overig

Overige doodsoorzaken (alle doodsoorzaken met uitzondering van nieuwvormingen, ziekten van hart en vaatstelsel, ziekten van ademhalingsstelsel en uitwendige doodsoorzaken). Volgens classificatielijst ICD-10: codes A00-Y89 met uitzondering van codes C00-D48, I00-I99, J00-J99 en V01-Y89.