Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Risico op angst of depressie

Dit zijn cijfers over het risico op een angststoornis of depressie onder personen van 19 jaar en ouder. Dit is gebaseerd op een veel gebruikte vragenlijst voor screening van angst en depressie (Kessler-10 vragenlijst). De volgende vragen worden gesteld over hoe men zich voelde in de afgelopen vier weken: 1. Hoe vaak voelde u zich erg vermoeid zonder duidelijke reden? 2. Hoe vaak voelde u zich zenuwachtig? 3. Hoe vaak was u zo zenuwachtig dat u niet tot rust kon komen? 4. Hoe vaak voelde u zich hopeloos? 5. Hoe vaak voelde u zich rusteloos of ongedurig? 6. Hoe vaak voelde u zich zo rusteloos dat u niet meer stil kon zitten? 7. Hoe vaak voelde u zich somber of depressief? 8. Hoe vaak had u het gevoel dat alles veel moeite kostte? 9. Hoe vaak voelde u zich zo somber dat niets hielp om u op te vrolijken? 10. Hoe vaak vond u zichzelf afkeurenswaardig, minderwaardig of waardeloos?