Apeldoorn in Cijfers | Gemeente Apeldoorn

Regie over eigen leven

Dit zijn cijfers over voldoende regie over eigen leven bij personen van 19 jaar en ouder. Deze indicator is gebaseerd op een vraag met zeven stellingen. De antwoorden worden samengevat in een score tussen de 7-35. 7 t/m 19: onvoldoende eigen regie / 20 t/m 35: matig of veel regie over eigen leven. Bij iedere vraag zijn 5 antwoordopties mogelijk: 1 'Helemaal mee eens'; 2 'Meestal'; 3 'Niet mee eens, nee mee oneens'; 4 'Niet mee eens'; 5 'Helemaal mee oneens'. Antwoord 1 'Helemaal mee eens' krijgt de laagste score 1, antwoord 5 'Helemaal mee oneens' krijgt de hoogste score 5. Het betreft de volgende stellingen: 1. Ik heb weinig controle over de dingen die me overkomen; 2. Sommige van mijn problemen kan ik met geen mogelijkheid oplossen; 3. Er is weinig dat ik kan doen om belangrijke dingen in mijn leven te veranderen; 4. Ik voel me vaak hopeloos bij het omgaan met de problemen van het leven; 5. Soms voel ik dat ik een speelbal van het leven ben; 6. Wat er in de toekomst met me gebeurt hangt voor het grootste deel van mezelf af; 7. Ik kan ongeveer alles als ik mijn zinnen er op heb gezet.