Een ogenblik geduld a.u.b.

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze Europese wet stelt scherpere eisen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Daarom heeft de gemeente het privacyreglement aangescherpt.

Een van de voorwaarden die de AVG stelt, is dat in elke overheidsinstelling een onafhankelijke Functionaris Gegevensbescherming (FG) moet worden aangesteld. Binnen de gemeente Apeldoorn is dat Willem de Vries.

Hebt u vragen over het reglement, wilt u inzage in uw persoonsgegevens of een aanvraag doen om foute informatie te corrigeren, dan kunt u dit aangeven via het telefoonnummer 14055 of door te mailen naar FG@apeldoorn.nl.

Als bezoeker van deze website kunt u erop vertrouwen dat de gemeente Apeldoorn op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens omgaat en uw privacy respecteert.

Inwoners van Apeldoorn moeten erop kunnen rekenen dat de gemeente zorgvuldig omgaat met hun persoonsgegevens. De gemeente verwerkt deze immers op grote schaal. Of het nu gaat om een aanvraag voor een paspoort of rijbewijs, een tegemoetkoming vanuit de Wmo of een bouwvergunning.

We behandelen persoonlijke informatie conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Om uw privacy te waarborgen hanteren we een privacybeleid. De kernpunten in dit beleid zijn:

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doelen.

We verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. We bewaren deze niet langer dan nodig.

We beperken de inbreuk op uw persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht. We zorgen voor een passende beveiliging van gegevens.

Als we in de samenwerking met externe partijen persoonsgegevens moeten verwerken, maken we afspraken over de eisen waaraan de gegevensuitwisseling moet voldoen.

We borgen uw rechten – zoals het recht op inzage en correctie – via heldere procedures.

Meer informatie

Lees ons complete privacybeleid
Lees ook hoe wij met cookies omgaan
Bekijk het privacy jaarverslag 2020