Een ogenblik geduld a.u.b.

Subjectieve data Energiemonitor

door Hing Cheung Li

De Energiemonitor is recent verrijkt met nieuwe gegevens. Naast de ‘harde’ objectieve cijfers die er al in zaten, worden nu ook subjectieve (Bewonerspanel) gegevens getoond.

Apeldoorn aardgasvrij

Er komt een grote verandering op ons af. Langzaam maar zeker willen we stoppen met het gebruiken van aardgas en nadenken over alternatieven. Alle gemeentes in Nederland gaan de komende jaren aan de slag om in 2050 van het aardgas af te zijn.

Ook Apeldoorn zal van het aardgas af gaan en daarmee volledig overstappen op duurzame warmtebronnen.

De gemeente Apeldoorn werkt samen met woningcorporaties, Liander, energiecoöperatie deA en de bewoners van Apeldoorn aan een Transitievisie Warmte. Hierin wordt beschreven wordt hoe we de komende jaren in alle buurten van Apeldoorn stappen maken richting heel Apeldoorn aardgasvrij.

De stap naar duurzame warmte heeft grote effecten op iedereen die woont en werkt in Apeldoorn.

Mening inwoners gepeild

Begin 2021 vroegen we inwoners van Apeldoorn via een vragenlijst (bewonerspanel) wat zij belangrijk vinden in deze opgave.

Onder andere zijn de volgende vragen aan de bewoners gesteld: Wat betekent deze opgave voor u? Heeft u al energiebesparende of isolerende maatregelen genomen? Wat kunt u zelf doen en wat verwacht u van de gemeente?

De belangrijkste uitkomsten van de enquête zijn gepubliceerd op het dashboard: Energiemonitor/ Aardgasvrij.

Wat is de Energiemonitor?

In de Energiemonitor is een actueel informatiebeeld beschikbaar van de energietransitie, zowel over energiebesparing als grootschalige energieopwek. De Energiemonitor helpt bij het vormgeven, evalueren en bijstellen van beleidskaders en beleid.

Hoeveel energie gebruiken we? Hoeveel energie wekken we op? Zijn we op de goede weg met energiebesparing? Vragen waar de Energiemonitor antwoord op kan geven.

Een groot deel van de monitor is gebaseerd op de landelijke klimaatmonitor, aangevuld met gemeentelijke data en de Apeldoornse ambitie. De gegevens worden meerdere keren per jaar ververst. Daarmee biedt de monitor een zo actueel mogelijk informatiebeeld, dat kan worden gebruikt bij de uitvoering en voorbereiding van beleid.