Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Cultuur en erfgoed (2023)

  In deze peiling zijn vragen gesteld over cultuur en erfgoed

  / Bewonerspanel / 1423 kB

 • Jaaroverzicht bewonerspanelonderzoeken (2023)

  In dit document, die als nieuwsbrief ook naar de panelleden is verstuurd, leest u meer over de uitkomsten van de onderzoeken waar wij het panel in 2023 voor hebben benaderd. Daarnaast wordt er een doorkijkje gegeven naar wat er met deze uitkomsten is of wordt gedaan.

  / Bewonerspanel / 475 kB

 • Aardgasvrij (2023)

  Beknopte uitkomsten van de uitvraag Bewonerspanel over aardgasvrij. Lees meer in onze  Energiemonitor.

  / Bewonerspanel / 92 kB

 • Jaaroverzicht bewonerspanelonderzoeken (2022)

  In dit document, die als nieuwsbrief ook naar de panelleden is verstuurd, leest u meer over de uitkomsten van de onderzoeken waar wij het panel in 2022 voor hebben benaderd. Daarnaast wordt er een doorkijkje gegeven naar wat er met deze uitkomsten is of wordt gedaan.

  / Bewonerspanel / 841212 kB

 • Jaaroverzicht bewonersonderzoeken (2021)

  In dit document, die als nieuwsbrief ook naar de panelleden is verstuurd, leest u meer over de uitkomsten van de onderzoeken waar wij het panel in 2021 voor hebben benaderd. Daarnaast wordt er een doorkijkje gegeven naar wat er met deze uitkomsten is of wordt gedaan.

  / Bewonerspanel / 4465 kB

 • Kadernota Maatschappelijke Ontwikkeling (2021)

  In opdracht van het thema Maatschappelijke Ontwikkeling is het Bewonerspanel ingezet.
  De gemeente Apeldoorn wil uitgaan van de leefwereld van haar inwoners en
  daar bij aansluiten. Daarom is het onmisbaar om inwoners naar hun leefwereld te
  vragen. In dit onderzoek richten we ons op enkele dilemma’s die spelen bij de ondersteuning
  van inwoners. 

  / Bewonerspanel / 1282 kB

 • Vuurwerk (2021)

  Vanaf 2021 is het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling in gemeente Apeldoorn verboden. In opdracht van het College is het bewonerspanel ingezet voor het participatietraject omtrent de alternatieven voor het afsteken van consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling. 
  Aan de inwoners van Apeldoorn is gevraagd hoe zij hun jaarwisseling normaal gesproken vieren. 
  Daarnaast is onderzocht wat zij als geschikte alternatieven zien voor het zelf afsteken van vuurwerk.

  / Bewonerspanel / 528 kB

 • MPB indicatoren 2015-2021 (2021)

  Het Bewonerspanel is de bron voor indicatoren in de Meerjaren Programma Begroting waar de mening van Apeldoorn wordt gevraagd.
  In 2021 zijn voor het zevende jaar op rij (nagenoeg) dezelfde vragen gesteld aan het Bewonerspanel. Hierdoor kunnen er conclusies worden getrokken over de ontwikkeling van de indicatoren.

  / Bewonerspanel / 224 kB

 • Nieuwsbehoeftes (2020), samenvatting

  In dit onderzoek wordt onderzocht waarover inwoners van Apeldoorn geinformeerd willen worden en op welke manier. 

  / Bewonerspanel / 95 kB

 • Veiligheid (2020)

  In het najaar van 2020 zijn aan het Bewonerspanel Apeldoorn weer vragen gesteld over (on)veiligheidsge-voelens, verandering van veiligheid in de buurt, overlastgevende zaken in de woonomgeving, het voorkomen van misdrijven in de buurt, wat te doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling en loverboypraktijken en jeugdprostitutie, de bekendheid van meldpunten en het voorkomen van discriminatie in Apeldoorn. Het is de vijfde keer dat met behulp van het Bewonerspanel de ervaren veiligheid in Apeldoorn in beeld wordt gebracht. Nieuw zijn dit keer vragen over het onderwerp cybercrime. Deze rapportage bevat de resultaten van de vragen aan het panel.

  / Bewonerspanel / 930 kB

 • Bewonersonderzoeken Jaaroverzicht (2019)

  In dit jaaroverzicht worden de belangrijkste uitkomsten van de in 2019 gehouden peilingen onder bewoners van Apeldoorn gepresenteerd. De volgende onderwerpen zijn aan bod gekomen:
  • Dierenwelzijn
  • Meerjaren Programma Begroting (MPB) en woonlasten
  • Cultuur en erfgoed

  / Bewonerspanel / 186 kB