Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

 • Kernpublicatie WoON2021

  Het Woononderzoek Nederland is een grote enquete over het thema wonen, wat eens in de 3 jaar wordt gehouden onder duizenden Nederlanders, in opdracht van BZK. De uitkomsten op landelijk niveau worden in deze rapportage gepubliceerd. Het bronbestand waarop dit rapport gebaseerd is, is op te vragen bij DANS. 

   

  / Externe onderzoeken / 4592 kB

 • Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021

  De Gezondheidsmonitor Jeugd geeft inzicht in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van middelbare scholieren. Het onderzoek vindt normaal gesproken elke vier jaar plaats en wordt uitgevoerd door alle GGD’en in Nederland in samenwerking met GGD GHOR Nederland en het RIVM.

  In het najaar van 2021 is een extra meting van de Gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen bij tweede en vierde klassers van het regulier voortgezet onderwijs: de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021.

  De resultaten zijn hier te vinden.

   

  / Externe onderzoeken / 195501 kB

 • Verhuisbewegingen 2017-2020

  Waar komen de mensen vandaan die in de gemeente Apeldoorn komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeenten of zelfs het buitenland? Wat is de invloed van de coronacrisis in 2020?

  Dit cbs-dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder voor de jaren 2017 tot en met 2020.Het geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

  Gemeente Apeldoorn doet samen met zo'n 80 gemeenten in Nederland mee met dit dashboard. 

  Volg deze link naar het Dashboard verhuisbewegingen 2017-2020

  Bij download rapport ziet u één voorbeeld van de ruwe data die uit de online monitor kan worden gedownload.

  / Externe onderzoeken / 57 kB

 • Studentenhuisvesting Apeldoorn

  Dit onderzoek, uitgevoerd door ABF Research, geeft inzicht in de huisvesting van studenten in gemeente Apeldoorn. Hierin wordt ook een doorkijk gemaakt naar de toekomst door middel van het uitwerken van meerdere scenario's. 

  / Externe onderzoeken / 885 kB

 • Provinciale Werkgelegenheids Enquête Gelderland (2020)

  De Provinciale Werkgelegenheids Enquête (PWE) voert jaarlijks onderzoek uit naar
  de Gelderse werkgelegenheid. De uitkomsten van het onderzoek 2020 worden in
  dit document gepresenteerd.

  / Externe onderzoeken / 2940 kB